04/08/2021 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

23

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 05:31

 

Hai lần lỡ bước sang ngang
Thương con bướm đậu trên dàn mồng tơi
Trăm hoa thân rã cánh rời
Thôi đành lấy đáy giếng thơi làm mồ.
Những tác phẩm Hết bướm vàng, Lỡ bước sang ngang, Hái mồng tơi, Bóng bướm, Bướm nói điêu, Nuôi bướm của nhà thơ Nguyễn Bính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 23