26/10/2021 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mọi thứ ở đây với tôi, đều quý giá, thiêng liêng”
“Мне все здесь дорого и свято”

Tác giả: Mikhail Dudin - Михаил Дудин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2018 07:45

 

Nguyên tác

Мне все здесь дорого и свято,
У черных Пулковских высот:
Могила русского солдата,
На желтом бруствере осот;
Мать-мачехой и повиликой
С боков обросший капонир;
Перевороченный и дикий,
Какой-то первозданный мир;
Кирпичная щербатая стена,
Моих друзей простые имена.

Мне хочется, чтоб девушки и дети
Пришли сюда на утреннем рассвете,
Чтоб день был светел, чтобы ветер тих,
Чтоб солнце золотилось на дороге.
...Забудь свои печали и тревоги,-
Здесь мертвые спокойны за живых.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Mọi thứ ở đây với tôi, đều quý giá, thiêng liêng
Miền Pulkoxki sạm đen cao điểm:
Những nấm mộ người lính Nga
Ánh dương toả bên công sự
Tơ hồng, khoản đông hoa
Bên lối mòn chiến luỹ
Hoang dại và ngổn ngang
Như đất ngày Sáng thế
Gạch lỗ chỗ bức tường
Tên bạn tôi giản dị
Tôi muốn rằng phụ nữ, trẻ em
Đến nơi đây khi bình minh hé rạng
Để cho một ngày trở nên trong sáng
Và gió cũng thêm mát rượi, nhẹ nhàng
Và mặt trời trải suốt đường vàng
Sẽ quên đi buồn thương, lo lắng
Để những người ngã xuống
Yên lòng hơn, những ai sống thay mình
1945
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Dudin » “Mọi thứ ở đây với tôi, đều quý giá, thiêng liêng”