26/10/2021 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên cáng gần nhà kho
На носилках, около сарая

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2017 16:36

 

Nguyên tác

На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…

И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть…

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле чёрного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên cáng gần nhà kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!

Chiến sĩ cùng xúm lại
Chẳng dám nhìn mắt cô
Mười tám, vâng, mười tám
Mà cái chết chẳng chừa!

Nhiều năm qua ánh mắt
Của người cựu chiến binh
Người yêu thương thuở ấy
Trong lửa khói hiện hình

Ông rùng mình châm thuốc
Người vợ đợi chút thôi
Ông đang trong suy tưởng
Năm bốn mốt một thời

Cạnh bìa làng mới chiếm
Trên chiếc cáng gần kho
Cô quân y hấp hối:
- Chưa kịp sống, bạn ơi!
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Trên cáng gần nhà kho