29/01/2022 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lư Cử sứ Hà Nguyên
送盧舉使河源

Tác giả: Trương Vị - 張謂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 02:56

 

Nguyên tác

故人行役向邊州,
匹馬今朝不少留。
長路關山何日盡,
滿堂絲竹為君愁。

Phiên âm

Cố nhân hành dịch hướng biên châu,
Thất mã kim triêu bất thiểu lưu.
Trường lộ quan sơn hà nhật tận,
Mãn đường ty trúc vị quân sầu.

Dịch nghĩa

Bạn thân phải đi công tác miền biên ải sáng nay,
Chuyến đi không được chậm trễ.
Đường xa qua bao rừng núi, biết ngày nào mới tới nơi?
Vì ông mà tiếng đàn sáo đượm vẻ buồn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cố nhân đi sứ đất biên châu
Ngựa lẻ mai này chẳng đợi nhau
Non ải đường dài ngày nao hết
Khắp nhà đàn sáo vị anh sầu
Hà Nguyên là đầu nguồn sông Hoàng, nay là từ Ngân Xuyên tỉnh Ninh Hạ cho tới Lan Châu tỉnh Cam Túc.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vị » Tống Lư Cử sứ Hà Nguyên