24/09/2021 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

82

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 09:49

 

Cũng muốn tin vào hoa hồng
Tin vào điều không thể mất
Cả tôi và cả chúng ta
Đứng trong đầm lầy mà hát

Ông không phải là bố tôi
Con chim sâm cầm đã chết
Ông không phải là bố tôi
Con chim sâm cầm ai giết!
Tác phẩm Tin vào hoa hồng của nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 82