06/03/2021 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ở đây tôi là vị hoàng đế”

Tác giả: Thanh Tâm Tuyền - Dzư Văn Tâm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/06/2009 23:21

 

Ở đây tôi là vị hoàng đế đầy đủ quyền uy
bởi vì người vào trong đất đai của tôi
người hoàn toàn tự do
để cai trị tôi có những luật lệ tinh thần mà người phải thần phục
nếu người muốn nhập lãnh thổ
người hoàn toàn tự do
và có thể ném cuốn sách ra cửa sổ
Nguồn: Thanh Tâm Tuyền, Tôi không còn cô độc, Người Việt xuất bản, in tại nhà in Hợp Lực xong ngày 15-10-1956

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm Tuyền » “Ở đây tôi là vị hoàng đế”