16/07/2024 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xon-nê
Sonnet

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 19:11

 

Nguyên tác

Sonnets are full of love, and this my tome
Has many sonnets: so here now shall be
One sonnet more, a love sonnet, from me
To her whose heart is my heart’s quiet home,

To my first Love, my Mother, on whose knee
I learnt love-lore that is not troublesome;
Whose service is my special dignity,
And she my loadstar while I go and come

And so because you love me, and because
I love you, Mother, I have woven a wreath
Of rhymes wherewith to crown your honored name:

In you not fourscore years can dim the flame
Of love, whose blessed glow transcends the laws
Of time and change and mortal life and death.

Bản dịch của Ngô Tằng Giao

Thơ thường lai láng tình yêu
Tập thơ tôi đã dệt nhiều lâu nay
Giờ thêm một áng thơ này
Cũng yêu thương, cũng đắm say tình đời
Để xin dâng tặng một người
Tâm như tổ ấm tuyệt vời biết bao
Gieo hồn tôi rất nhiệm mầu
Đó là Mẹ quý, tình đầu của tôi,
Trong lòng người tôi thường ngồi
Học bài yêu mến để rồi hiểu ra
Tình thương không tạo phiền hà;
Công trình của Mẹ thật là lớn lao
Đáng tôn vinh, đáng tự hào
Mẹ luôn như một vì sao dẫn đường
Thật cao quý, đẹp lạ thường
Giúp tôi đi khắp muôn phương thoả lòng.
Mẹ ơi! Vì Mẹ yêu con
Vì con thương Mẹ mãi còn thiết tha
Nên con xin kết vòng hoa
Đan bằng vần điệu thi ca thơm lành
Ghi tên Mẹ để vinh danh
Dù bao năm tháng trôi nhanh chẳng mờ
Tình như ngọn lửa tôn thờ
Vuợt điều quy ước, vượt bờ thời gian
Không thay đổi, mãi chói chang
Thoát vòng sinh tử vương mang kiếp người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » Xon-nê