18/05/2021 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan hệ

Tác giả: Hollo Andras

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2008 22:08

 

Bản dịch của Trương Đăng Dung

Đức Chúa Trời là mộ chí của thế giới
Hay thế giới là mộ chí
của Đức Chúa Trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hollo Andras » Quan hệ