24/10/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 1
絕句四首其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:50

 

Nguyên tác

堂西長筍別開門,
塹北行椒卻背村。
梅熟許同朱老吃,
松高擬對阮生論。

Phiên âm

Đường tây trường duẫn biệt khai môn,
Tiệm bắc hành tiêu khước bội thôn.
Mai thục hứa đồng Chu lão[1] ngật,
Tùng cao nghĩ đối Nguyễn sinh[2] luận.

Dịch nghĩa

Phía tây nhà tre cao mở một cửa riêng,
Hào phía bắc có hàng tiêu quay lưng lại với thôn.
Mai chín có hứa với ông Chu Nhuyễn cùng ăn,
Thông cao định theo chàng Nguyễn bàn.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tây dinh măng vút tưởng ngõ sang,
Nước vây bắc, núi bọc sau làng.
Hứa cùng Chu lão ăn mơ chín,
Trước tùng, noi Nguyễn lại bàn ngang!
(Năm 765)

[1] Chu Nhuyễn 朱軟, bạn mới quen ở Kiếm Ngoại.
[2] Chỉ 2 chú cháu Nguyễn Hàm, Nguyễn Tịch cùng 5 người nữa trong Trúc Lâm thất hiền, thường họp nhau trong rừng tùng, rừng trúc uống rượu bàn luận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tứ thủ kỳ 1