27/09/2020 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sớm bên hồ

Tác giả: Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:45

 

Hồ dâng nước biếc vào đông
Long lanh như lệ lưng tròng mắt ai.
Lá bàng rớt đỏ ban mai,
Lênh đênh giữa sóng cả hai mặt trời...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Thanh Quang » Sớm bên hồ