02/12/2020 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ sĩ là ai?

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:39

 

Nét vẽ sông Vàng ngược nẽo xanh.
Buông tay, hồn ở lại trong tranh.
Hòa theo bóng sáng về Nguyên Thủy,
Từ đấy phàm thân bỗng nổi danh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hoạ sĩ là ai?