04/02/2023 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục Thuý sơn
浴翠山

Tác giả: Trương Hán Siêu - 張漢超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2006 17:00

 

Nguyên tác

山色尚依依,
遊人胡不歸。
中流光塔影,
上界塏岩扉。
浮世如今別,
閒名悟昨非。
五湖天地闊,
好訪舊漁磯。

Phiên âm

Sơn sắc thượng y y,
Du nhân hồ bất quy?
Trung lưu quang tháp ảnh,
Thượng giới khải nham phi.
Phù thế như kim biệt,
Nhàn danh ngộ tạc phi[1].
Ngũ hồ thiên địa khoát,
Hảo phỏng cựu ngư ky.

Dịch nghĩa

Sắc núi vẫn (xanh) mượt mà
Người đi chơi sao không về
Giữa dòng sáng ngời bóng tháp
Thượng giới mở cánh cửa hang
Có cách biệt với cuộc đời trôi nổi như ngày nay
Mới biết rõ cái danh hờ trước kia là không đúng
Trời đất ở Ngũ hồ rộng thênh thang
Hãy tìm lại tảng đá ngồi câu khi trước.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xanh xanh sắc núi đợi chờ,
Cớ sao du tử còn chưa trở về?
Long lanh bóng tháp in kề,
Cửa hang mổ lối mây che thượng tầng.
Lòng ta đã sạch bụi trần,
Phù sinh, nay tỏ nẻo lầm lạc xưa.
Mênh mông sóng nước Ngũ Hồ,
Hãy tìm phiến đá ven bờ buông câu.
Bài thơ này tác giả làm quãng cuối đời, được khắc trên núi Dục Thuý.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Thuở còn trẻ Trương Hán Siêu bài Phật. Vua không trách, lại bổ ông làm quản tự cho một ngôi chùa lớn. Sau Trương Hán Siêu mới hiểu, và nhận ra sai lầm của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hán Siêu » Dục Thuý sơn