12/08/2022 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí
言志

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2008 11:41

 

Nguyên tác

慶雲未時興,
雲龍潜作魚。
神鸞失其儔,
還從燕雀居。

Phiên âm

Khánh vân vị thì hưng,
Vân long tiềm tác ngư.
Thần loan thất kỳ trù,
Hoàn tòng yến tước cư.

Dịch nghĩa

Mây lành chưa đến dịp,
(Thì) rồng trên mây ẩn thân thành cá.
Loan thần lạc mất bầy,
Chỉ đi theo ở cùng én và chim sẻ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mây lành chưa gặp dịp,
Chờ thời cá ẩn rồng.
Loan thần bầy bay lạc,
Đành theo én, sẻ đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Ngôn chí