23/05/2022 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 21:39

 

Người ta đón em
Hoa chăng lối ngõ
Còn ta đón em
Riêng vầng nguyệt tỏ
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Nguyệt