01/02/2023 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nay

Tác giả: Trúc Khê - Ngô Văn Triện

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 22:08

 

Tặng Ngọc Thiều, Văn Dương

Đêm nay trăng nõn nà tươi,
Đêm nay khách thẩn thơ ngồi tựa hoa.
Đầy sân toả ánh trăng ngà
Đầy vườn hương ngát tung xa bốn trời.
Ngây nhìn từng khóm cây tươi,
Từng bông hoa đẹp quyến người say sưa.
Ngô Sơn trong lớp sương mờ,
Bách hương đài lẩn mau thưa bóng cành.
Vài con đom đóm rờn quanh,
Vài con dơi muỗi văng mình trong không.
Vàng gieo ngấn nước linh lung,
Nước ôm quanh đảo Doanh Bồng chon von
Hoà tan bờ cõi vui buồn,
Cảnh thanh, đêm đẹp, mảnh hồn bay trôi.
1930

Nguồn: Trúc Khê, Chợ chiều, Nhà in Lê Cường, 1942

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trúc Khê » Đêm nay