03/08/2020 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm hôm rằm người gọi tôi chi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 13:27

 

Đêm hôm rằm người gọi tôi chi?
Tôi có việc gì, người gọi tôi ra?
Trăng còn giấu Cuội trong nhà,
Trăng là đàn bà, Cuội là đàn ông.
Muốn cho đấy vợ đây chồng,
Người bế con gái, tôi bồng con trai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm hôm rằm người gọi tôi chi