29/11/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
春日絕句十首其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:28

 

Nguyên tác

旭掛旗臺煙水消,
三營四觀日迢迢。
萬重山勢長春色,
千尺江流送往潮。

Phiên âm

Húc hải kỳ đài yên thuỷ tiêu,
Tam dinh tứ quán nhật thiều thiều.
Vạn trùng sơn thế trường xuân sắc,
Thiên lý giang lưu tống vãn triều.

Dịch nghĩa

Ánh sáng ban mai treo lơ lủng trên kỳ đài hơi nước tiêu tan,
Trong ba dinh, bốn quán ngày dài dằng dặc.
Thế núi muôn trùng thấm đượm màu xuân,
Ngàn thước sông trôi tiễn thuỷ triều xuống.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sương tạnh, kỳ đài lộng ánh mai,
Ba dinh, bốn quán ngày thêm dài.
Muôn trùng thế núi tràn xuân sắc,
Nghìn thước sông trôi tiễn nước triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03