29/05/2023 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàn và mướp

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 20/07/2007 01:02

 

Mướp mới nhú mầm
Giàn ai đã dựng
Giàn cao sừng sững
Mướp bé tẹo teo.

Ngày tháng trôi vèo
Mướp leo, leo mãi
Mướp leo, leo mãi
Phủ xanh mặt giàn.

Mướp liền nhâng nháo
Ăn nói vênh vang
Rằng:- Ta cao lớn
Thấp sao...cái giàn!

Ong bay tìm mật
Bên hoa mướp vàng
Nghiêng đầu, nó hỏi
Những lời ong ong:
- Nếu không có giàn
Mướp dựa vào đâu?
Mướp đứng thế nào?
Mà cao hơn được?

Mướp ta lúng túng
Xoăn tít cả râu
Gật gật cái đầu
Mướp buông chùm quả
Lay lay bóng lá
Như là phân vân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Giàn và mướp