04/12/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại kinh thị chúng tử
在京示眾子

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 08:07

 

Nguyên tác

江山千里我心勞,
欲製新衣寄爾曹。
佩服還如相對面,
勉期學業藉薰陶。

Phiên âm

Giang sơn thiên lý ngã tâm lao,
Dục chế tân y ký nhĩ tào.
Bội phục hoàn như tương đối diện,
Miễn kỳ học nghiệp tạ huân đào.

Dịch nghĩa

Ngàn dặm núi sông, lòng cha lo lắng
Muốn cắt áo mới gửi các con
Mặc vào như thấy các con đứng trước mặt
Mong các con rèn luyện chăm chỉ để thành người giỏi giang

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ngàn dặm núi sông cha vất vả
Cắt xong áo mới gửi về nhà
Mặc vào tưởng thấy con bên cạnh
Gắng gỏi học hành, chí tiến xa
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Tại kinh thị chúng tử