11/08/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thợ cạo

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 24/11/2009 20:50

 

(Nói chèo)

Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tuỳ thân nhất đoản đao[1]
Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt
Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Đấng trượng phu ứng xử với đời chưa có kế sách lớn/ Thời giữ lấy một nghề đơn bạc bằng lưỡi dao ngắn mà mưu sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Anh thợ cạo