29/09/2020 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vai mang túi bạc kè kè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 13:25

 

Vai mang túi bạc kè kè,
Nói quấy nói quá, người nghe ầm ầm.
Trong lưng chẳng có một đồng,
Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vai mang túi bạc kè kè