14/04/2021 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn tết

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 22:41

 

Tết nhứt nhà ai khéo khéo bày,
Cỗ bàn sắm sửa áo quần may.
Cành bông ba bữa mang công nợ,
Tốt mặt mấy ngày phải mượn vay.
Cô nọ đủ lưng chờ bóc sách[1],
Cậu kia móc đít được ba tây.
Ai vui cười thiệt ta cười gượng,
Lãnh đạm thà mang tiếng chẳng hay.
Nguồn: Báo Công luận, số 6766, ngày 23-2-1935
[1] Tác giả tự chú: "Cách chơi bài của người Bắc".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Ăn tết