04/10/2023 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tịch ký Hoài Khiết thượng nhân
秋夕寄懷契上人

Tác giả: Hoàng Phủ Tăng - 皇甫曾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 09:23

 

Nguyên tác

已見槿花朝委露,
獨悲孤鶴在人群。
真僧出世心無事,
靜夜名香手自焚。
窗臨絕澗聞流水,
客至孤峰掃白雲。
更想清晨誦經處,
獨看松上雪紛紛。

Phiên âm

Dĩ kiến cẩn hoa triêu uỷ lộ,
Độc bi cô hạc tại nhân quần.
Chân tăng xuất thế tâm vô sự,
Tĩnh dạ danh hương thủ tự phần.
Song lâm tuyệt giản văn lưu thuỷ,
Khách chí cô phong tảo bạch vân.
Cánh tưởng thanh thần tụng kinh xứ,
Độc khan tùng thượng tuyết phân phân.

Dịch nghĩa

Đã thấy hoa dâm bụt bị phó mặc cho móc buổi sáng
Riêng thương cho con hạc lẻ loi giữa đám người ta
Người tu chân chính khác người đời, lòng không thiết sự vật
Trong đêm yên tĩnh, tự tay đốt nén nhang thơm có tiếng
Cửa sổ trông ra khe suối đẹp, nghe tiếng nước róc rách
Khách tới đỉnh núi chơ vơ quét mây trắng
Lại nghĩ tới nơi tụng kinh buổi sáng trong lành
Một mình nhìn mưa bay lất phất trên ngọn thông

Bản dịch của Trần Trọng San

Đã thấy hoa trao cho móc sớm
Chạnh thương hạc lẻ giữa nhân quần
Chân tăng lòng lắng luôn vô sự
Hương thắp đêm thâu bởi một tay
Song đến suối xa, nghe nước chảy
Khách sang núi vắng quét mây bay
Nhớ nơi ngồi đọc kinh ban sáng
Chỉ ngắm hàng thông mưa tả tơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Tăng » Thu tịch ký Hoài Khiết thượng nhân