24/11/2020 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa thi bài 6

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:59

 

Phương Sóc lân la, đã hở cơ,
Ba phen trộm được há tình cờ!
Có ai ướm hỏi tiên Vương Mẫu,
Tin khá tin thì ngờ khá ngờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đào hoa thi bài 6