28/11/2021 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công cha nghĩa mẹ ai đền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:38

 

Công cha nghĩa mẹ ai đền,
Mà em ôm áo, ôm mền theo anh.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công cha nghĩa mẹ ai đền