24/10/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 31
首31

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 09:34

 

Nguyên tác

近代高明士,
甘心甘淡稀。
酒殘彭澤菊,
局變謝安碁。
往事多如是,
人情更覺非。
閒尋鷗鷺迹,
一笑且忘機。

Phiên âm

Cận đại cao minh sĩ,
Cam tâm cam đạm hy.
Tửu tàn Bành Trạch cúc,
Cục biến Tạ An kỳ.
Vãng sự đa như thị,
Nhân tình cánh giác phi.
Nhàn tầm âu lộ tích,
Nhất tiếu thả vong ky.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Gần nay các cao sĩ,
Đều chuộng sự thanh nhàn.
Rượu hả cúc Bành Trạch,
Cuộc đổi cờ Tạ An.
Thế sự xem rưa rứa,
Nhân tình nghĩ dở dang.
Vong cơ cười khúc khích,
Âu lộ bãi thênh thang.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 31