26/09/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hoa Sơn Tư Không Đồ
寄華山司空圖

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 14:36

 

Nguyên tác

天下艱難際,
全家入華山。
幾勞丹詔問,
空見使臣還。
瀑布寒吹夢,
蓮峰翠濕關。
兵戈阻相訪,
身老瘴雲間。

Phiên âm

Thiên hạ gian nan tế,
Toàn gia nhập Hoa Sơn.
Kỷ lao đan chiếu vấn,
Không kiến sứ thần hoàn.
Bộc bố hàn xuy mộng,
Liên phong[1] thuý thấp quan.
Binh qua trở tương phỏng,
Thân lão chướng vân gian.

Dịch nghĩa

Giao tế trong lúc thiên hạ gian nan,
Ai cũng vào núi Hoa Sơn.
Khổ công vua sai mang chiếu vời tới,
Lại thấy sứ thần trở về không.
Thác nước lạnh đổ ru giấc mộng,
Sương khói xanh trên ngọn Liên làm ướt cửa.
Binh biến ngăn trở việc thăm nhau,
Thân già chìm trong làn mây độc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giao tế trong lúc gian nan quá
Ai cũng vào núi Hoá tìm ông
Khổ cho sứ giả nhọc công
Chiếu vời mang tới, về không được gì
Thác nước lạnh rì rì ru ngủ
Sương khói xanh ướt phủ ngọn Liên
Tình hình binh biến liên miên
Thăm nhau trắc trở, thân miền mây vương
Tư Không Đồ (837-908) quê huyện Ngu Hương, tỉnh Sơn Tây, thi nhân có tiếng thời Vãn Đường, quan làm tới trung thư xá nhân, rồi vì loạn từ quan, trước về ở ẩn tại núi Trung Điều, sau dời sang Hoa Sơn (nay tại huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây). Năm 897, Chiêu Tông gửi chiếu vời ra làm binh bộ thượng thư, ông cáo bệnh không nhận. Năm 908, Chu Ôn cướp ngôi nhà Đường, mời ra làm lễ bộ thượng thư bộ lễ, ông từ chối, tuyệt thực mà chết.

[1] Tên ngọn cao nhất của dãy Hoa Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Ký Hoa Sơn Tư Không Đồ