28/06/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời sống số

Tác giả: Hạnh Mai - Nguyễn Thị Mai

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2010 01:22

 

Rồi phải
Tập quen với đời sống số
Cái gì cũng được lập trình
Trẻ con sinh từ ống nghiệm
Người già vào trại dưỡng sinh

Tiện ích thay đời sống số
Bán mua không cần đi chợ
Giỗ chạp thì đến nhà hàng
Ăn trưa bằng Macdonal

Xung quanh xếp đầy điều khiển
Cần gì bấm nút có ngay
Nhớ nhau thì "buôn" điện thoại
Tìm nhau vào mạng "on lai" (online)

Nhàn hạ thay đời sống số
Bạn với tivi cả ngày
Chung cư nhà nhà đóng cửa
Tiêu gì cho hết chiều nay
31-8-2009
Nguồn: Đám mây bay qua, NXB Hội nhà văn, 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạnh Mai » Đời sống số