27/01/2022 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành vô đề kỳ 001 - Khuynh tửu hướng liên y
江行無題其一-傾酒向漣漪

Tác giả: Tiền Hử - 錢珝

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 16:29

 

Nguyên tác

傾酒向漣漪,
乘流東去時。
寸心同尺璧,
投此報馮夷。

Phiên âm

Khuynh tửu hướng liên y,
Thừa lưu đông khứ thì.
Thốn tâm đồng xích bích[1],
Đầu thử báo Phùng Di[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nâng chén rượu nhìn con sóng nhỏ
Cưỡi dòng sông nhằm hướng đông xuôi
Tâm một tất giống như thước ngọc
Báo Phùng Di đã xuống thuyền rồi
Tác giả đang giữ chức Trung thư xá nhân trong triều, vì phạm lỗi, bị biếm làm Tư mã ở Mô châu (nay thuộc huyện Lâm Xuyên, tỉnh Chiết Giang). Trên đường đến nơi lưu đày bằng thuyền, ông đã viết chùm thơ 100 bài này. Có sách chép tác giả chùm thơ này là Tiền Khởi 錢起, tức tổ ba đời của Tiền Hử.

[1] Tích "Thốn âm xích bích" 寸陰尺璧, một tấc quang âm (chỉ thời gian) bằng một xích ngọc.
[2] Thần sông Hoàng Hà, ở đây chỉ chung thần sông. Tác giả đang đi trên sông Dương Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Hử » Giang hành vô đề kỳ 001 - Khuynh tửu hướng liên y