05/06/2023 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai làng, gái thị

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/04/2021 15:24

 

Nhà anh ở tận quê hèn,
còn nhà em ở phố đèn sáng trưng.
Bây giờ em muốn theo anh,
không mừng không phải không mừng đâu em.
Chỉ là anh ở quê hèn,
còn em phố thị sáng đèn cả đêm.
Nhỡ mai củi lửa không quen,,
vô tư em bỏ dầu đèn, em đi.
Anh thì quê đặc nhà quê,
áo sồi, quần gụ, chân đi đất liền.
Nhà thì trống cửa, trống hiên,
ruộng vườn không cả ao liền cũng không.
Xe này anh lái lấy công,
nhìn ra bạc tỷ nhưng không của mình.
Bai bai,
em chẳng thèm nhìn.
Mình anh phố thị sáng đèn,
mình anh.
12/2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trai làng, gái thị