25/10/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc công anh vạch lỗ chun rào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2019 13:05

 

Tiếc công anh vạch lỗ chun rào,
Thăm không đặng bậu, hàng rào nó cào trầy lưng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc công anh vạch lỗ chun rào