25/06/2024 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất hồ tửu ca
一壺酒歌

Tác giả: Chu Đức - 周德

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 23:44

 

Nguyên tác

一壺之酒三四客,
閣暖爐紅窗月白。
圍爐把酒但飲之,
須臾相顧皆春色。
酒亦何美,
意亦何長?
人生百年內,
嘉會不可常。
且樂今夕同徜徉。
飛霜落盡衡陽樹,
哀鴻叫下瀟湘浦。
瀟湘浦,
九疑雲隔蒼梧路。
帝子香魂招不來,
空餘竹上啼痕處。
放歌一曲壯心悲,
天涯漂泊我何為!
明當徑度禾川水,
卻望廬陵山翠歸。

Phiên âm

Nhất hồ chi tửu tam tứ khách,
Các noãn lô hồng song nguyệt bạch.
Vi lô bả tửu đãn ẩm chi,
Tu du tương cố giai xuân sắc.
Tửu diệc hà mỹ,
Ý diệc hà trường?
Nhân sinh bách niên nội,
Gia hội bất khả thường.
Thả lạc kim tịch đồng thảng dương.
Phi sương lạc tận Hành Dương thụ,
Ai hồng khiếu hạ Tiêu Tương phố.
Tiêu Tương phố,
Cửu Nghi vân cách Thương Ngô lộ.
Đế tử[1] hương hồn chiêu bất lai,
Không dư trúc thượng đề ngân xứ.
Phóng ca nhất khúc tráng tâm bi,
Thiên nhai phiêu bạc ngã hà vi!
Minh đương kính độ Hoà Xuyên[2] thuỷ,
Khước vọng Lư Lăng[3] sơn thuý quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một bầu rượu cùng ba bốn khách
Trăng ngoài song nhà ấm lò hồng
Ngồi quanh bếp quây quần yến ẩm
Ngắm nhìn nhau cùng trạc tuổi xuân
Bầu rượu ấy đáng khen mỹ tửu
Tình ý kia sâu đậm biết bao
Một đời người trong trăm năm ngắn
Gặp được nhau đâu phải chuyện thường
Nên đêm nay phải cùng vui vẻ
Sương bay rụng hết cây Hành Dương
Hồng nhạn kêu buồn bến Tiêu Tương
Bến Tiêu Tương
Đường Thương Ngô, Cửu Nghi mây phủ
Hồn đế tử gọi mãi không về
Chỉ còn lệ ngấn trên thân trúc
Ca một bài mà lòng buồn ghê
Chân trời xa tấm thân phiêu bạc
Mai sẽ qua dòng nước Hoà Xuyên
Nhắm Lư Lăng về nơi núi biếc
[1] Con vua, chỉ Nga Hoàng 娥皇 và Nữ Anh 女英, con vua Nghiêu gả cho vua Thuấn. Thuấn đi tuần du phương nam, chết ở Thương Ngô, Nữ Anh và Nga Hoàng đi tìm, theo truyền thuyết chết đuối ở sông Tương.
[2] Sông thuộc huyện Vĩnh Tân, Giang Tây.
[3] Tức Cát Châu, nay là Cát An, Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đức » Nhất hồ tửu ca