22/07/2024 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều răn thứ 12

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 10/04/2009 03:39

 

không nên ghét - chỉ nên thương
thế nào cũng được vào vườn Eden
yêu thương chớ vội lãng quên
cánh cửa địa ngục mở liền một khi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Điều răn thứ 12