28/06/2022 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Yên sơn trận
馬鞍山陣

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2013 20:52

 

Nguyên tác

馬鞍雲下頂山高,
草蔽田泥歡識褒。
明賊到來何處脫,
了升首落著途刀。

Phiên âm

Mã Yên vân hạ đính sơn cao,
Thảo tế điền nê hoan thức bao.
Minh tặc đáo lai hà xử thoát,
Liễu Thăng thủ lạc trước đồ đao.

Dịch nghĩa

Mây ở Mã Yên có lúc thấp hơn đỉnh núi
Cỏ mọc tươi tốt ở cánh đồng hoang sơ lầy lội
Tướng nhà Minh mà đến đây thì tìm đâu ra lối thoát
Chính vì vậy mà Liễu Thăng phải rụng đầu trước một đường gươm

Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Yên Ngựa, mây che đỉnh núi cao
Đồng lầy, cỏ rậm, đáng khen sao
Giặc Minh mà đến không đường thoát
Đầu Liễu Thăng kia rụng dưới đao
Bài thơ do Lê Văn Chương sưu tầm.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Mã Yên sơn trận