31/05/2023 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá vàng
Foaia veștedă

Tác giả: Mihai Eminescu

Nước: Rumani
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2012 15:10

 

Nguyên tác

(după N. Lenau)

Vîntu-o foaie vestejită
Mi-au adus mișcînd fereasta —
Este moartea ce-mi trimite
Fără plic scrisoarea-aceasta.

Voi păstra-o, voi întinde-o
Între foile acele,
Ce le am din alte timpuri
De la mîna dragei mele.

Cum copacu-și uită foaia
Ce pe vînt mi-a fost trimisă,
Astfel ea uitat-au poate
Aste foi de dînsa scrise.

Vorbele iubirii moarte
Vinovate-mi stau în față,
Dovedite de minciună
Cer să sting a lor viață.

Dulcea lor zădărnicie
Nu mă-ndur s-o pun pe foc,
Deși-mi stau atît de triste
Că nu pot muri pe loc.

Voi păstra întreg amarul
Și norocul ăstor foi,
În durerea vechii pierderi
Recitindu-mă napoi;

Numai vestea blînd-a morții,
Foaia tristă le-am adaos:
Moartea vindec-orice rană,
Dînd la patime repaos.

Bản dịch của Phạm Viết Đào

(Theo N.Lenau)

Gió đưa chiếc lá vàng
Đến tôi qua cửa sổ
Lá báo điều chết chóc
Gửi tôi không phong bì

Tôi giữ và cất giấu
Cùng với những lá thư
Tôi nhận từ năm nao
Người yêu tôi trao gửi

Như cây quên lá rụng
Mà gió từng gửi trao
Giống như em quên lãng
Điều em viết năm nào

Lời yêu thương đã chết
Tôi thành kẻ tội đồ
Những bằng chứng giả dối
Đòi tôi phải xuống mồ

Sự phù phiếm ngọt ngào
Tôi làm sao nỡ đốt
Dù tôi quá buồn khổ
Tiếc không chết tức thì

Tôi giữ niềm cay đắng
Niềm an ủi trong thư
Với nỗi đau mất mát
Đưa tôi về năm nao

Chỉ cái chết dịu dàng
Là thêm điều buồn tủi
Chết chữa lành vết thương
Cho niềm vui an ủi
Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mihai Eminescu » Chiếc lá vàng