23/03/2023 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều bến Thái

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:16

 

Đỏ ngòn mặt đất lá me rơi
Bến Thái chiều oi lặng lẽ ngồi
Ngọn gió hồ sen, trời tháng sáu
Tầng mây dậm trúc, núi nhà ai?
Bạn xa tin đợi thư chưa lại
Đường nắng người đi bóng đã dài!
Ngao ngán càng thương cho quả đất
Vị gì, nghiêng ngửa mãi hôm mai?
1940

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Chiều bến Thái