19/05/2022 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 09
除夜自石湖歸苕溪其九

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2018 07:45

 

Nguyên tác

少小知名翰墨場,
十年心事只凄涼。
舊時曾作梅花賦,
研墨於今亦自香。

Phiên âm

Thiếu tiểu tri danh hàn mặc trường,
Thập niên tâm sự chỉ thê lương.
Cựu thời tằng tác mai hoa phú,
Nghiên mặc vu kim diệc tự hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuở nhỏ danh nghe chốn bút nghiên,
Mười năm tâm chí nỗi đau riêng.
Hoa mai xưa viết thành thơ phú,
Mực bốc hương nay chẳng muốn nghiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 09