03/07/2022 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời hứa khắc tâm
깊고 깊은 언약

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 06:00

 

Nguyên tác

몹쓸은꿈에깨여도라눕을때.
봄이와서멧나물도다나올때.
아름답은젊은이압플지날때.
니저버렸던드시문득스럽게.
얼결에생각나는 "깊고깊은언약"

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Mỗi khi tỉnh giấc vì mơ
Mỗi khi xuân đến cây chờ xanh tươi
Bóng ai trẻ đẹp hoa khôi
Nhắc tôi nhớ lại những lời tưởng quên
Bất ngờ “lời hứa khắc tâm”
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Lời hứa khắc tâm