15/08/2020 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói lòng miệng vẫn còn tươi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 18:52

 

Đói lòng miệng vẫn còn tươi,
Nào ai đem nét nói cười đi đâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói lòng miệng vẫn còn tươi