29/11/2021 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Lô chu trung dạ toạ
長蘆舟中夜坐

Tác giả: Doãn Đình Cao - 尹廷高

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 10:13

 

Nguyên tác

故國三千里,
孤帆四十程。
客怀偏浩蕩,
鄉夢不分明。
萬折河流曲,
三更斗柄橫。
不眠方宴坐,
野寺又鐘聲。

Phiên âm

Cố quốc ngũ thiên lý,
Cô phàm tứ thập trình.
Khách hoài thiên hạo đãng,
Hương mộng bất phân minh.
Vạn chiết hà lưu khúc,
Tam canh Đẩu bính hoành.
Bất miên phương yến toạ,
Dã tự hựu chung thanh.

Dịch nghĩa

Nước cũ xa năm nghìn dặm
Một cánh buồm trên bốn chục chặng đường
Lòng khách luôn thấy náo nức
Giấc mộng quê cứ chập chờn
Sông uốn lượn hàng vạn khúc
Canh ba chuôi sao Bắc Đẩu nằm ngang
Không ngủ cứ ngồi yên lặng
Chùa quê lại có tiếng chuông ngân

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Năm nghìn dặm nước cũ
Bốn chục thôi đường thuyền
Lòng khách sao náo nức
Mộng quê cứ chập chờn
Canh ba chuôi đẩu ngả
Sông vạn khúc dòng tuôn
Không ngủ vừa ngồi dậy
Chuông chùa quê lại ngân
Bài này tuyển từ Ngọc Tỉnh tiều xướng quyển trung. Trường Lô nay ở phía tây bắc thành phố Thương Châu, Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Đình Cao » Trường Lô chu trung dạ toạ