16/01/2021 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em làm gì đó, em may gì đó?
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2012 10:18

 

Nguyên tác

Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?
A ruhámat foltozgatod?
Rongyosan is jó az nékem,
Varrj inkább egy zászlót, feleségem!

Sejtek, sejtek én valamit,
A jóisten tudja, hogy mit,
De elég, hogy szól sejtésem,
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!

Nem maradhat így sokáig,
Mi hogyan lesz, majd elválik,
Elválik a csatatéren,
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!

Drága áru a szabadság,
Nem ingyen, de pénzen adják,
Drága pénzen, piros véren;
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!

Ha ilyen szép kéz varrja meg,
A győzelem belészeret,
S mindig ott lesz közelében;
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Em làm gì đó, em may gì đó?
Anh biết rồi, em vá áo cho anh
Áo anh chưa rách lắm đâu, anh còn mặc được
Em yêu ơi, nên may cho anh một lá cờ

Lòng anh rộn ràng linh cảm
Cái gì đến? Có trời hay!
Tiếng ai gọi anh đây
May cho anh lá cờ đi, em hỡi!

Thời gian thay đổi
Chúng ta chờ gì ở tương lai?
Chiến trường sẽ quyết định, em ơi
Nhớ may cho anh một lá cờ

Tự do giá đắt
Muốn có tự do, phải tốn nhiều hơi sức
Tự do của chúng ta đổi trao bằng máu đổ
May cho anh lá cờ đi, hỡi em yêu

Bàn tay đẹp em may cờ
Chiến thắng sẽ mê say bàn tay đẹp
Chiến thắng sẽ theo lá cờ ta đi khắp
Em yêu, nhớ may cho anh một lá cờ
Pest, 1-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Em làm gì đó, em may gì đó?