12/08/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài quy
懷歸

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 22:27

 

Nguyên tác

塵埃終日滿窗前,
水態雲容思浩然。
爭得便歸湘浦去,
卻持竿上釣魚船。

Phiên âm

Trần ai chung nhật mãn song tiền,
Thuỷ thái vân dung tứ hạo nhiên.
Tranh đắc tiện quy Tương Phố khứ,
Khước trì can thượng điếu ngư thuyền.

Dịch nghĩa

Suốt cả ngày trước cửa khói bụi cõi người cuốn mù mịt
Vẻ duyên dáng của nước, vẻ thanh nhàn của mây nuôi chí hạo nhiên cho người
Làm thế nào để có thể quay về bến sông Tương
Cầm cái cần câu bước lên thuyền mà câu cá

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Suốt ngày khói bụi mù trời
Còn đâu mây nước lộng ngời như gương?
Mong sao về lại quê hương
Làm ngư phủ bến sông Tương quăng chài
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hoài quy