21/06/2021 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 2
課小豎鋤斫舍北果林,枝蔓荒穢,淨訖移床三首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:53

 

Nguyên tác

眾壑生寒早,
長林卷霧齊。
青蟲懸就日,
朱果落封泥。
薄俗防人面,
全身學馬蹄。
吟詩坐回首,
隨意葛巾低。

Phiên âm

Chúng hác sinh hàn tảo,
Trường lâm quyển vụ tề.
Thanh trùng huyền tựu nhật,
Chu quả lạc phong nê.
Bạc tục phòng nhân diện,
Toàn thân học mã đề.
Ngâm thi toạ hồi thủ,
Tuỳ ý cát cân đê.

Dịch nghĩa

Các hang núi toát ra hơi lạnh sớm,
Rừng rộng trải hơi dầy đều.
Sâu xanh đung đưa phơi nắng,
Quả chín đỏ rụng xuống bùn.
Nơi phong tục sa đoạ thì nên đề phòng mặt người,
Để bảo vệ thân mình, học nơi chương "Mã đề".
Ngâm thơ rồi ngồi quay đầu nhìn,
Thoải mái để khăn trễ xuống.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hang hốc sinh lạnh sớm,
Rừng dầy trải khói hun.
Sâu xanh phơi giữa nắng,
Trái đỏ rớt xuống bùn.
Dè mặt người, theo thói,
Học gót ngựa, phòng thân.
Ngâm thơ ngồi ngoẹo cổ,
Khăn tụt cũng chẳng cần.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 2