30/11/2020 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:51

 

Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi,
Có con cá giếc đỏ đuôi theo mồi.
Gặp em, thấy khéo miệng cười,
Thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi