03/07/2020 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lê công Năng Nhượng
送黎公能讓

Tác giả: Trần Cảnh - 陳景

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2016 10:41

 

Nguyên tác

寧江雨足草初肥,
數點村前白鷺飛。
風笛一聲春浦晚,
思隨潮水送君歸。

Phiên âm

Ninh Giang vũ túc thảo sơ phì,
Sổ điểm thôn tiền bạch lộ phi.
Phong địch nhất thanh xuân phố vãn,
Tư tuỳ triều thuỷ tống quân quy.

Dịch nghĩa

Vùng Ninh Giang mưa nhiều, cỏ lại non tươi
Trước thôn, vài con cò trắng bay lượn
Một tiếng sáo trên bến chiều mùa xuân
Lòng ta muốn theo nước triều tiễn ông về

Bản dịch của Lê Thước

Ninh Giang mưa đủ cỏ xanh rì
Cò trắng vài con trước xóm quê
Bến tối trời xuân còi một tiếng
Lòng ta theo nước tiễn ông về
Lê Năng Nhượng là em của Lê Hoằng Dực, con trai của đại công thần Lê Văn Linh thời khởi nghĩa Lam Sơn, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hoá. Lê Năng Nhượng làm quan đến Thượng thư bộ Lễ, bộ Công thời Lê Thánh Tông. Lúc này, ông ra phụ trách một việc gì đó ở Hạ Hồng, tức vùng Ninh Giang.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cảnh » Tống Lê công Năng Nhượng