16/01/2021 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khí hậu Châu Phi

Tác giả: Hen Khali

Nước: Guinea
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2013 15:10

 

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bao nhiêu nắng trong bầu trời!
Bao nhiêu nắng trong bầu trời Châu Phi!
Đất mệt lả, vì đâu cũng có nắng

Tôi cũng muốn bớt chói chang ánh nắng
Nên tôi dạo bước giữa cánh đồng vừa xẻ luống
Mũi tôi hít thở hơi nồng
đem đến cho tôi nhựa tươi cuộc sống

Mưa nhiều làm sao!
Trên đất Châu Phi có bao nhiêu mưa!
Đất cũng mệt lả khi bụng nó mang đầy nước dội

Tôi uống, tôi uống bao nhiêu nước mưa
Đầu dốc ngửa lên lưng
tôi chào đón mưa trời
Bụng căng đầy, tôi uống, và lòng tôi cũng uống
Tôi đã hết khát rồi
và mưa vẫn còn rơi

Gió đập mạnh làm sao!
Trời Châu Phi có nhiều gió mạnh
Ngực đất cũng mệt lả tơi bời

Tôi cất cánh
trăm nghìn chiếc cánh
Tôi muốn vòng thế giới bay quanh
Ôi gió nóng ôi gió mùa!
Ngày vui đã đến
Thời mới đã bắt đầu
Nguồn: Những nhà thơ da đen, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hen Khali » Khí hậu Châu Phi