08/12/2021 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thôn kỳ 4
山村其四

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2009 18:35

 

Nguyên tác

杖藜裹飯去匆匆,
過眼青錢轉手空。
贏得兒童語音好,
一年強半在城中。

Phiên âm

Trượng lê khoả phạn khứ thông thông,
Quá nhãn thanh tiền chuyển thủ không.
Doanh đắc nhi đồng ngữ âm hảo,
Nhất niên cường bán tại thành trung.

Bản dịch của Trương Chính

Xách gậy gói cơm đi vội vã
Tiền vay thoắt đã sạch sành sanh
Nhờ thằng bé nhà giọng hát tốt
Nửa năm sống được ở đô thành
Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơn thôn kỳ 4