25/09/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng lên đỉnh núi trăng tà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:21

 

Trăng lên đỉnh núi trăng tà,
Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?
- Trăng lên đỉnh núi trăng ngời,
Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì!
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng lên đỉnh núi trăng tà