23/03/2023 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hàm Tử quan
過鹹子關

Tác giả: Trần Lâu - 陳婁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2011 07:49

 

Nguyên tác

說著沙場感慨多,
如今鹹子謾經過。
鼓鉦洶湧潮聲急,
旗旆參差竹影斜。
王道回春濃古樹,
胡軍抱恨漱寒波。
唆都授首知何處,
水綠山青入望賒。

Phiên âm

Thuyết trước sa trường cảm khái đa,
Như kim Hàm Tử mạn kinh qua.
Cổ chinh hung dũng triều thanh cấp,
Kỳ bái sâm si trúc ảnh tà.
Vương đạo hồi xuân nùng cổ thụ,
Hồ quân bão hận sấu hàn ba.
Toa Đô thụ thủ tri hà xứ,
Thuỷ lục sơn thanh nhập vọng xa.

Dịch nghĩa

Từng nghe trận đánh ở đây, lòng ta rất cảm khái
Đến nay ta mới đi qua chốn Hàm Tử này
Tiếng sóng ồn ào như trống chiêng nổi dậy
Bóng tre nghiêng ngả như cờ quạt tung bay
Nhà vua trở về làm cây cối xuân tươi
Quân Hồ ôm hận rút lui giống làn sóng lạnh
Toa Đô nộp đầu chẳng biết nơi nào
Nước biếc non xanh trông vời xa ngút

Bản dịch của Lê Thước

Nghe nói nơi đây trước chiến trường
Nay ta có dịp tới xem tường
Trống chiêng rung động, sông dồn sóng
Cờ quạt tung bay, trúc rẽ hàng
Vườn cũ đón xuân cây tốt đẹp
Ghềnh xưa cuốn giặc nước mênh mang
Toa Đô nộp mạng nơi đâu tá?
Nước biếc non xanh mấy dặm trường
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lâu » Quá Hàm Tử quan