23/05/2024 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Tử sơn Long Động tự
安子山龍洞寺

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 01:28

 

Nguyên tác

蒼蘿寒磴苦躋攀,
才到松門便解顏。
一簇樓臺藏世界,
四時花鳥別人間。
隔林有恨猿啼月,
倚榻無言僧對山。
安得身輕除物累,
紫霄峰頂伴雲閒。

Phiên âm

Thương la hàn đặng khổ tễ phan,
Tài đáo tùng môn tiện giải nhan.
Nhất thốc lâu đài tàng thế giới,
Tứ thời hoa điểu biệt nhân gian.
Cách lâm hữu hận viên đề nguyệt,
Ỷ tháp vô ngôn tăng đối san.
An đắc thân khinh trừ vật luỵ,
Tử Tiêu phong đỉnh bạn vân nhàn.

Dịch nghĩa

Gắng trèo lên trong đám dây leo xanh rậm và bậc đá lạnh,
Vừa đến cửa chùa đã thấy khoẻ khoắn.
Một cụm nhà cao dấu trong trần thế,
Bốn mùa hoa chim, cách biệt người đời.
Bên kia rừng có tiếng vượn ai oán hót dưới trăng,
Tựa vào giường không nói, nhà sư nhìn núi.
Sao có được tấm thân nhẹ, đứng ngoài vật luỵ,
Đứng trên ngọn Tử Tiêu, làm bạn với mây nhàn.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dây chằng bậc lạnh cố lách lên,
Đến cửa chùa rồi mệt mỏi quên.
Một cụm lâu đài ngoài thế tục,
Bốn mùa xuân cả khác nhân gian.
Dưới trăng, vượn hót rừng ai oán,
Ngắm núi, tựa giường sư nhập thiền.
Sao được nhẹ mình buông vật luỵ,
Tử Tiêu đỉnh núi bạn mây nhàn.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Yên Tử sơn Long Động tự